norsk misjon

Kilder til belysning av dette viktige kapittel i norsk historie, finnes ulike steder i vårt land – men også utenlands. Med “norsk misjon” menes hovedsakelig den bevegelse som våknet i løpet av de første tiår av det nittende århundre, ikke minst som følge og resultat av evangeliske bevegelser på kontinentet og på de britiske øyer, som hadde fått øyne opplatt for viktigheten av misjon blant folkeslag man visste og måtte regne med aldri hadde hørt evangeliet forkynt.

Ulike ildsjeler og foregangsmenn (og kvinner) her hjemme kan nevnes. Som det enhets-samfunn Norge var på 1800-tallet, ble de forskjellige initiativ og organiserte fremstøt mot midten av århundredet kanalisert inn i Det norske Misjonsselskap som ble dannet i 1842.

 

– les her om :

Skriv inn søkeord..