skrivelse fra store namagra (namaqua) i sydafrika. 1843.

Skriv inn søkeord..