beskrivelser av h.c. knudsen i presse og bøker

– er mangeartet, selv om en stor del av disse gjengivelser er basert på samme primærkilder; som det vil sees, legges det vekt på ulike sider av personen Hans Christian Knudsen og hans livsgjerning;

– les derfor her videre om :

Skriv inn søkeord..