avduking av minne-bauta over misjonær h.c. knudsen v/hattfjelldal kirke i 1927

–  selve avdukingen foregikk rett etter avslutningen av festgudstjenesten i Hattfjelldalen, søndag 21. august 1927 – kl. 10.00. Les avisredaktør M. Hustads referat fra høytideligheten gjengitt i Nordlands Folkeblad onsdag 31. august s.å. her :

forsamling v hattfjelldal kirke

forsamling v hattfjelldal kirke1

 

Skriv inn søkeord..