h.c. knudsen og ibsens “brand” : presentert av otto emil birkeli

– utgjør en føljetong på 6 artikler i avisen “Nordlands Folkeblad” våren 1927; avisen hadde tilhold i Mosjøen og dekket hele Vefsn-regionen.

Foranledningen til denne artikkel-serien var det engasjement som var vist de tidligste 1920-årene for å få reist Norges første Afrika-misjonær Hans Christian Knudsen (1816-1863) et minnesmerke i Hattfjelldalen, det sted der H.C. Knudsen tilbragte sin aller siste tid før han i Skarmodalen nær Hattfjelldalen omkom på egentlig sett uforklarlig vis den 26. mai 1863; i fremste rekke for et slikt initiativ stod den kjente redaktør Marius Hustad, fra 1896 til 1914 eier og redaktør av Vefsn-avisen “Helgelands Tidende”, deretter flittig bidragsyter ikke minst i avisen “Nordlands Folkeblad”.

Initiativet til reisningen av et minnesmerke, en bauta, og som ble en realitet ved avdukingen av bautaen søndag 21. august 1927, var ikke minst understøttet av pastor Otto Emil Birkeli, tidligere misjonær på Madagaskar og på denne tid (1927) medredaktør av Norsk Missions Tidende, utgitt av Det norske Missionsselskap i Stavanger. Pastor Birkeli hadde også skaffet seg et omdømme som den kanskje beste samtidige kjenner av Hans Christian Knudsens liv og virke, ikke minst gjennom sin utgivelse av Knudsens biografi i boken “En ørkenvandrer” fra 1925, altså kort tid forut for initiativet ble tatt til minnesmerket utenfor Hattfjelldalen kirke.

Emil Birkeli, som han gjerne er kjent under, hadde også arbeidet mye med og sterkt argumentert for det spørsmål om Henrik Ibsen, med sin spesielle bakgrunn, hadde hentet inspirasjon til de to viktige karakterene i skuespillet “Brand”, Brand selv og også karakteren Einar, nettopp i H.C. Knudsens livsskjebne.

I artikkelserien våren 1927 kan vi følge hans argumentasjon gjennom de nedenstående artiklene, noe som for ettertiden fremtrer stadig mer troverdig, selv om ingen “bevis” for hans grundige behandling er funnet;

– men les artikkelserien her :

Skriv inn søkeord..