brev fra h.c. knudsen til pastor gabriel kielland, lyngdal

 

– brev datert 3. Marts 1840 og adressert til pastor Gabriel K. Kielland. På dette tidspunkt var Hans Christian hjemme fra misjonsskolen i Barmen (Wuppertal) og sammen med sin far Fredrik Tobias Knudsen på en reise langs kysten fra Kristiania til Stavanger for å tale for misjonssaken og måteholdssaken. Her var de kommet til Farsund, nær farens fødested (Vanse).

 

Farsund 3. Marts 1840.

 

Kjære søsken i Herren ! og søster Maria.

Da der nu igjen gives Leilighed til Eder, saa her nytter jeg gjerne denne, for at tale et Par Ord med Eder.

Jeg sidder næsten Dag og Nat og skriver og har min sidste Dagbog ferdig; men nu maa jeg ogsaa nedskrive min reise igjennem Tydskland og oversende den. Dette bliver mig et heelt Arbeid.

Dertil har jeg endnu 12-14 Breve at skrive med det samme.

Hvorledes staaer det til hos Eder. Jeg skulde have god Lyst at springe op til Lyngdal for at se og høre, hvorledes det gaaer Eder, men ——

Ak jeg er desværre visst noget utaknemmelig mod min Herre ! Han opfylder paa denne min Reise megte af det som har været Gjenstand for mine inderligste Ønsker og Begjæringer, men naar det er opfyldt og nydt, saa faaer han dog liden Tak.  Nu – jeg vil tænke paa dette og opfordre Eder ogsaa til Tak imod Herren. Han bør megen Tak !

Han lavet det nu saa vel at jeg fik blive 14 Dage hos Eder, og det var meget, jeg burde glæde mig meget derover og takke ham meget derfor; men tænk, jeg er ikke endnu vel tilfreds derved, jeg vilde endnu have blevet længere.

Min Sjæl glem ikke alt det gode, som Herren haver gjort imod dig !

Hav I ogsaa alle Tak for den Glæde jeg nød iblandt Eder og værer alle hjertelig hilset fra Eders

H.C. Knudsen

Fader, Eliesen og Marthe (søster/red.) og ——- hilser Eder.

Skriv inn søkeord..