brev til gabriel k. kielland i lyngdal

 

S.T. (sendes til)

Herr Pastor G. Kielland

Lyngdal

 

 

Farsund den 3.je Marts 1840.

Kjære Sødskende i Herren ! og søster Marie.

Da her nu igjen gives Leilighed til eder, saa be-
nytter jeg gjerne denne, for at tale et Par Ord med eder.

Jeg sidder næsten Dag og Nat og skriver og har min
sidste Dagbog ferdig, men nu maa jeg ogsaa udskrive
min Rejse igjennom Tydskland og oversende den. Dette
blier meg et heelt Arbeid. Dertil har jeg endnu
12 – 14 Breve at skrive med det samme.

Hvorledes staar det til hos Eder. Jeg skulde have
god Lyst at springe op til Lyngdal for at see
og høre, hvorledes det gaaer eder, men —-

Ak jeg er desværre vist meget utaknæmelig imod
min Herre ! Han opfylder paa denne min Reise
meget af det, som har været Gjenstanden for mine in-
derligste Ønsker og Begjeringer, men naar det er op-
fyldt og nydt, saa faaer han dog liden Tak. Nu –
jeg vil tænke på dette og opfordre Eder ogsaa til Tak
imod Herren. Ha bør megen Tak ! – Han la-
vet det nu saa vel at jeg fik blive 14 Dage hos Eder
og det var meget, jeg burde Glæde mig meget derover
og takke ham meget derfor; men tænk jeg er ikke
endnu ret tilfreds derved, jeg vilde endnu have bli-
vet længere.
Min Sjæl glem ikke alt det gode, som Herren
Haver gjort imod dig ! Hav I ogsaa alle Tak
for den Glæde jeg nød iblandt Eder og værer alle
hjertelig hilset fra Eders

H.C. Knudsen

Fader, Eliesen og Marthe og
——- hilser Eder.

 

Skriv inn søkeord..