brev til theodor kielland, haa prestegaard

 

s.t. (sendes til/red.)

 

Herr Pastor Theodor Kielland paa Haa

 

 

Lyngdal den 10de August 1840

 

Hilser hjertelig fra Broder og Søster G. og ………

Inderlig kjære Præstefolk paa Haa,

 

Mange Tak for det Timelige Besøg hos Eder. Vi kom snart til Farsund. Der maatte jeg paa Forhør og kom saa snart til Lyngdal, hvor jeg nu sidder arrestert.

Kommer jeg nu paa Aae (Lyngdal er Aae Sogn/red.) at høste og slaae saa godt, som jeg lærte at pløie og saa på Haa, saa lærer jeg dog lidt. Jeg kom næmlig paa den Tanke derved, at Gabriel, da vi nu var ude paa Marken og pløiede, gav mig det Vidnesbyrd, at jeg dog havde lært lidt at pløie paa Haa.

Da jeg nu vel neppe kommer til at reise til Tydskland iaar, saa har jeg lidt Tid at blive her. Kanskje jeg bliver saa længe til Caroline og August besøger os. – –

Aldri har jeg levet, eller kan jeg vel leve bedre Dage, end de jeg nu lever. Fra een Ven gaaer jeg til den anden. Med mine Beslægtede treffer jeg snart her, snart der sammen, i gaar havde jeg besøg av min Søster, Svaager og faster Anne Rebekke, og dog gives der dager, som overgaae disse. Hvor ere dog Jordlivets ypperligste Dager fuld af Mangler !

Uden Tvivl vilde der bortfalde mange af disse Mangler, naar man førte sin Vandel i Himmelen paa samme Tid som paa Jorden.

Aldrig skal jeg misunde noget Menneske, hvor herlig, hvor deilig, hvor behagelig, hvor ønskelig, han maatte have det, og var det end forbunden med Herrens Frygt.

Befinder jeg mig ret, saa er jeg ganske overbevist om, at jeg i et mørkt Hål i Nød og Sygdom under Gjenvordighet og Møie, naar jeg har Herren hos mig, jeg da maa være saa glad og Fornøiet at der aldrig spørges etter dette Jordiske Tillæg. Og jeg erfarer, eller jeg kan dog nogenlunde efterføle Psalmistens Ord herom : ”Haver jeg kun dig, saa spørger jeg ikke efter Himmel og Jord; forsmægter end mit Kjød og mit hjerte, saa er du dog mit Hjertes Klippe og min Deel evindelig”.

– Har jeg ikke ham saa spørger jeg efter mange Ting, har jeg ham saa er jeg glad og spørger ikke efter nogen Ting, ikke engang efter Himmel og ei efter Jord. –

Herved falder mig en tydsk Psalme ind, hvoraf det første og de to sidste Vers ere følgende :

 

Abendmalslied. Trost ans Christi Verdienst.

 

Posten skal afsted og vi skal spise. Herren med Eder og.

Eders H.C. Knudsen.

 

Skriv inn søkeord..