fra knudsen til inspektør richter

 

Elberfeld (Windhoek), 22. juli 1844.

 

Dyrebare herr inspektør !

Etter som jeg lovet, mottar De dette brev sendt fra Elberfeld i Damaraland (Hereroland).

Først må jeg nevne den store misforståelsen som er oppstått om oksevognen til 3000 Talern. Hvem som måtte være skyld i dette, vet jeg ikke, siden jeg dessverre ikke har kop av mitt brev, ut fra hvilket jeg blir beskyldt for å ha stilt broder Hugo Hahn i et dårlig lys, og jeg kan derfor ikke si noe bestemt om jeg skulle være den skyldige eller ikke.

Vårt forhold til hverandre her i Store Namaqualand er ett hjerte og én sjel, kunne jeg vel si, slik at ordene fra Deres verdige skriv av 6. juli 1843 – “Du, kjære broder Knudsen, skriver at broder Hahn når det gjelder denne (okse-)vognen ikke har regnet helt rett  – hvordan skal dette være å forstå ? Broder Kleinschmidt gir også uforbeholdent sin vurdering over dette – det gjelder her Herrens sak” – forekommer meg temmelig fremmed.

Jeg kaller dette å sette det i et dårlig lys; for hadde jeg hatt slike hensikter om å anklage broder H. Hahn, så ville jeg ha måttet ta for meg saken med broder Hahn ganske annerledes, og ikke bare kunnet kaste ut et så flyktig ord om en så alvorlig sak; det var derfor som om vårt forhold til hverandre skulle være barnslig og ondsinnet, og ikke et kjærlig.

Men – dyrebare herr Inspektør – står det så virkelig slik i mitt brev ?  Eller er det ikke heller sprunget ut av en mistanke, som vi hjemme så lett blir gjenstand for, og dermed alltid forventer det verste ?

Jeg sørger ikke over dette, men det er allikevel klart og tydelig for meg, slik at jeg innfor Herren vil si, at det aldri var i mine tanker å tillegge broder H. Hahn en slik beskyldning. Jeg har sagt det som en spøk i brevet til herrene Richter, da jeg så den detaljerte regningen fra broder H. Hahn over hver minste ting, og så tenkte over hvor lenge det var siden min oversikt. Jeg mener at det var uttrykt på omtrent følgende måte : “Jeg ser at broder H. Hahn gir så punktlige oversikter, det må jeg også begynne med. Men han har uteglemt 2/3 av varene som han (og broder Kleinschmidt) fikk av meg i Bethanien”.

Men hvorfra kommer så tanken på de 3000 Thaler for en oksevogn ? Skulle jeg virkelig ha skapt denne forvirringen, og istedet for

Skriv inn søkeord..