kjære venner paa skudesnæs

Kopi av brev fra misjonær H.C.Knudsen til venner på Skudesnes skrevet på reisen til Afrika 1841.

Kjære Venner paa Skudesnæs !

Naade være ned Eder og Fred af Gud vor Fader ved Jesum Kristum Amen.

Da jeg i disse Dage læste et af min kjære Fader Breve, som han skrev mig til fra Stavanger, efterat han, paa en saa uventet Maade, kom iland paa Skudesnæs, og saa inderlig blev glædet ved Eders Kjærlighed og Troe : saa blev jeg dermed mindet om den store Glæde, som jeg for et Aar siden, ogsaa fik nyde ved at see Eder og være iblandt Eder, og tale med Eder om de Ting, som høre Guds Rige til.

Hvad min Fader saa inderlig glædet dengang, fortalte om Eders Kjærlighed, og har jeg selv været Vidne til, og jeg siger med ham :” Jeg nød uudsigelig Glæde der”. Han fortæller hvorledes han af Losoldermanden i Havnen blev kjærlig modtaget og ——– og at han siden ved Afskeden først maatte over til mange Sødskende

Skriv inn søkeord..