tilleggsbrev fra h.c.knudsen til gabriel kielland, lyngdal

 

 

Min kjære Fader er meget tvivlraadig, om han

Skal forlade mig her eller gaae med. Der er ingen
anden gyldig Grund som tvinger ham synes jeg, end
den, at mange kunde opholde sig over, at han
bliver saa længe borte fra sin Post og sine Børn.
Hvad mene I ? Skulde det ikke være det bedste
At Fader skriver til Administrationen og bad dem
skrive ham til om han maatte komme eller om
han maatte have de Fornøielse at følge mig.
Eller mene I at han uden videre skulde tage bort fra
mig straks ? Kan I give ham noget Raad, saa
vær saa snild og sig dette og alt andet, hva I vilde,
ved første Leilighed. Vi blive endnu 2 – 3 Dage
her førend jeg blir ferdig.

Herren være med Eder til Velsignelse, Amen.

Eders H.C. Knudsen

Hvis Administrationen skulde forlange at Fader
Maatte komme hjem saa vilde Brevet maaske naae
ham i Stavanger og saa fik han tage tilbage derfra
igjen.

H.C.

 

Skriv inn søkeord..