klovholt og “faders hus”

 

Eiendommen (tomten) Fredrik Tobias Knudsen kjøpte på Klovholt i Fjærstrand (Fjerstrand) ved Skien i 1851, etter to-tre års søken etter et passende sted å slå seg ned. I Skien hadde yngste datter Lucie etablert seg ed pikeskole. Sønnen Lauritz Johannes hjalp faren med å bygge huset med fire rom og tilbygg for farver-virksomheten. Hans Christian malte denne akvarallen i løpet av den perioden han bodde hos faren i 1860. På hus-taket har han markert stedet med påskriften “Faders Hus”.

Skriv inn søkeord..