komaggas i lille namaqualand

– H.C. Knudsens skisse/tegning av Komaggas i Lille Namaqualand, tegnet etter 1851. Johann Hinrich Schmelen døde 26. juli 1848 i Komaggas, slik at det er usikkerhet knyttet til hvor snart etter hans død H.C. Knudsens gjengivelse ble utført.

Skriv inn søkeord..