wupperthal, sydafrika

Stasjonen Wupperthal i Syd-Afrika utgjorde den tidligere gården “Rietmond”, beliggende ca. 200 kilometer bord for Kappstaden. Det var den første egne stasjon Det rhinske Misjonsselskap anla, etter at de 4 første misjonærer var avsendt fra Barmen. Den 1. januar 1830 ble kjøpet innført i eiendomsregisteret og allerede 17. januar fant den første gudstjenste sted. Rundt om kirken ble det etablert håndverker-verksteder. Fremdeles eksisterer skomaker-verstedet.

 

Skriv inn søkeord..