familien inger laurine og boye joachim flood

– se følgende bilder av Inger Laurine og Boye Joachim Floods barn her :

– Inger Laurine f. Wright og Boye Joachim Flood ble gift i 1838, etter at Boye Joachim første gang hadde vært gift med Inger Laurines halvsøster Margrethe Cudrio (1812-1834). Margrethe døde altså bare 22 år gammel i november 1834 og barnet deres hun bar på døde i barsel ved hennes død. Paret var den gang bosatt i Rakkestad.

– les forøvrig sønnen Johannes (Johs.) Floods vakre skildring av Boye Joachim Floods liv her :

Margrethe var datter av Simon Larsen Wright (1769-1843) i hans første ekteskap med Karen Elise Cudrio (1784-1812). Karen Elise var datter av Jacob Cudrio (1733-1815) og Johanne Margrethe Blom (1756-1801). Margrethes fulle navn før hun giftet seg med Boye Joachim Flood, var Margrethe Cudrio Wright. Det kan også nevnes at Karen Elise Cudrios storesøster Bolette Cudrio (1779-1852) var gift med Simon Larsen Wrights yngre bror Just Larsen Wright (1771- 1824). Det var altså tale om et dobbelt giftermål. I samme omgang må nevnes at sistnevnte ektepar fra 1800 til 1850 var eiere av Wrightegaarden, Bolette i mange år som enke, etter at Just Larsen Wright døde i 1824. Da Bolettes (og Karen Elises) far Jacob Cudrio døde i 1815, overtok Bolette og Just eierskapet til eiendommen Slåttenes. Denne eiendommen ble overtatt av Bolettes og Justs nevø Jørgen Wright (1810-1871), en eldre bror av Margrethe C. Wright. Denne Jørgen Wright fikk datteren Karen Elise Wright (1848-1903) i sitt ekteskap med Michaeline A.Z. Lange (1812-1889). Jørgen Wright fikk også bygget ett av Norges første “bedehus” på Slåttenes. Karen Elise ble gift med Christian Høy (f. 1836), eldste sønn av prost Christian Høy i Bamble (1803-1867).

Inger Laurine (1819 – 1910) var datter av Simon Larsen Wright i hans annet ekteskap med Petronella Blom (1786-1820), datter av Albrecht Blom og Dorothea K. Johnsdatter.

overført 21 12 15 075-2Inger Laurine og Boye Joachim Flood fikk 12 barn sammen. På ovenstående fotografi fra sommeren 1867 sees prost B.J. Flood og hustru Inger Laurine utenfor Hedrum prestegård. 11 av de 12 barna er med på bildet. Den som ikke er med, er eldstesønnen Simon Wright. Fra venstre ser vi Just Wright, Paulus Elias, Margarethe Laurine (Magga), Johannes m/kone Alette, Immanuel (mellom foreldrene), Inger Laurine (på mors fang), Peder Boyesen m/kone Kitty, Jacob Wright, Petronelle Blom, Jørgen Wright og helt til høyre Inger Boyine. Til venstre, foran føttene til brødrene Just og Paulus, ligger familiehunden Dimo. Til høyre, foran føttene til Petronelle B., er buret med familiens papegøye Jacob. Fotografiet er gjengitt med tillatelse fra dets eier Jørgen K. Flood, Oslo.

Her nevnes disse 12 barn i rekkefølge etter fødselsår : Simon Wright Flood (1839), Peder Boyesen Flood (1840), Johannes Flood (1842 – prest og forfatter), Margarethe Laurine (Magga) Flood (1844), Jacob Wright Flood (1846), Paulus Elias Flood (1848), Just Wright Flood (1850 – forfatter), Emanuel (Immanuel) Flood (1852), Petronelle Blom Flood (1854 – direkte oppkalt etter sin mormor), Jørgen Wright Flood (1857 – forfatter bl.a. av bøkene “Fra Hav og Strand” og “Fra Land og Sjø”), Inger Boyine Flood (1859), Inger Laurine Flood (1862 – direkte oppkalt etter sin mor).

7 av disse ble portrettert av misjonæren og kunstneren Hans Christian Knudsen, under dennes besøk på Hitterdal prestegård ved gjennomreise i 1860. Til Hitterdal kom ekteparet som prestepar i 1846. Disse 7 var : Jacob Wright (1846), Paulus Elias (1848), Just Wright (1850), Emanuel (1852), Petronelle Blom (1854), Jørgen Wright (1857), Inger Boyine (1859). I tillegg ble Jacob Wright portrettert, men dette har ikke vært å finne.

– se portrettene av Inger Laurine og Boye Joachim Floods barn her :

Skriv inn søkeord..