i.c. dahl

Dette bildet av Johan Christian Clausen Dahl (eller oftest I.C. Dahl) er malt i 1834 av Curt Grolig og litografert samme år av Hans Christian Knudsen. Som det også fremgår av teksten under bildet, er litograferingen foretatt i Prahls Officin i Marken i Bergen.

Under I.C. Dahls annen norgesreise i 1834 (ankom “St. Hans Aften i Regnveir til Bergen”) var to av Dahl’s kjæreste elever C. Schulz fra Altona og Curt Grolig med ham (Grolig ankom senere på sommeren). Dessuten hadde han tatt med seg Ole Bulls bror Knud Bull fra Dresden som reisefølge.

I boken av Andreas Aubert fra 1893 med tittel “Professor Dahl – et stykke av aarhundredets kunst- og kulturhistorie” står følgende beskrevet på s. 276 : “Det har sikkert ikke gjort Lyder Sagen mindre stolt og lykkelig at se Dahl midt i en hel kreds av elever : Schulz, Bull, siden også Grolig, desuten Reusch og en attenaarig bergenser med utprægede kunstneriske evner : Hans Christian Knudsen, som tegned og litograferte for kaptein Prahl. 

Dahl fik en subskription igang for ham for at hjælpe ham til at fortsætte sin utvikling i utlandet. Men Knudsen vilde ikke, han hadde faat lyst til at bli missionær. Et minde om dette kunstnerstevne i Bergen 1834 er hans vellykkede litografi efter Dahls portræt ved Grolig.

Skriv inn søkeord..