igb knudson

– tegnet på sten i løytnant Prahls litograf-verksted i Marken, Bergen, av Hans Christian Knudsen.

Skriv inn søkeord..