marthe marie aasland

 

– fra Haa på Jæren; portrettert av misjonær Hans Christian Knudsen (H.C. Knudsen). Dato ukjent. Sannsynligvis på et tidspunkt da H.C. Knudsen var innom presten Jan Theodor Kielland, sogneprest til Haa prestegjeld. Bildet tilhører Det norske Misjonsselskap i Stavanger.

 

marthe marie aasland2aasland3

Skriv inn søkeord..