erik pontoppidan

 

– litografert av H.C. Knudsen ved Prahls litografiske verksted i Marken i Bergen.

erik pontoppidan

 

Skriv inn søkeord..