“bergen fra søesiden” : litografert av h.c. knudsen

– ble utgitt hos Georg C.C.W. Prahls “Lithographiske Officin” tidlig på 1830-tallet og litografen her var den unge Hans Christian Knudsen; flere av den tidens prospekter over Bergen har motiv nettopp “Fra Søesiden” – ikke minst gjaldt dette nasjonalromantikeren I.C. Dahls berømte maleri av Bergen og “optaget udenfor Tönden ved Mundingen af Havnen”. Dette kan du se her :

Prahl knyttet til seg flere kunstnere som leverte skisser og tegninger, og disse ble deretter tegnet på sten (litografert) og mangfoldiggjort. Dette bildet av “Bergen fra Søesiden” presenterer vi her i to versjoner : den øverste tilhører Universitetet i Bergen og det kan synes som dette er senere kolorert sterkere. Versjonen nederst er gjerne mer lik den opprinnelige og er den som er sett omsatt i kunstmarkeder.

– hvem som er opphavet til selve dette bergensbildet, er det ikke full sikkerhet omkring, men vi vet at Georg Prahl fra de første årene etter 1827 hadde knyttet til seg malerne Johan D. Deshington og Jacob M. Calmeyer, begge kjente og dyktige landskapsmalere. Snart kom også Hans Leganger Reusch og ikke minst Johan Losting til. Også trønderen J.F.L. Dreier har blitt nevnt.

– sikkert er det imidlertid at det var den unge Hans Christian Knudsen som stod for tegningen av dette på sten og sikkert også koloreringen, for under bildet står skrevet : “Forelagt og Lith Af Prahl i Bergen” og “Cop Af Knudsen”.

Det som også er interessant ved dette bergensbildet, er at G. C.C. W. Prahl var kjent som en stor bergenspatriot og sørget for at ett av Norges nye dampskip, enten “Constitutionen” eller “Oscar” er inkludert i dette bildet. Du ser det nederst i høyre billedkant.

Skriv inn søkeord..