“bodøe havn” : litografert av h.c. knudsen

 

– litografiet er utført av den unge Hans Christian Knudsen da han i perioden 1829 til 1835 var ansatt ved Georg W.C.C. Prahls “Lithographiske Officin” i Marken i Bergen.

– dette kjente prospektet over Bodø er utført av kunstneren Arne Larsen og altså blitt gjort kjent gjennom H.C. Knudsens litografi.

Også en annen versjon av dette motiv fra H.C. Knudsens hånd er tilgjengelig; se denne her :

Skriv inn søkeord..