“duesalen” i stavanger

 

– denne akvarellen av Hans Christian Knudsen er sannsynligvis gjort i den perioden han var bosatt i Stavanger – fra 1856 – 1859, etter at familien Knudsen var kommet tilbake fra det sørlige Afrika i 1854.

 

– det må nevnes at “Duesalen” fikk sitt navn/er oppkalt etter den aktede og avholdte brødrevenn i Stavanger fra 1830-tallet Stephan Due, en blant flere støtter i Brødremenighetens aktivitet i Stavanger-området; flere kjente navn fra dette miljøet på denne tiden finner du beskrevet annetsteds på “borgerskolen”, men her nevner vi især kjøpmann S.E. Svendsen og fogd Søren Schiøtz.

“Duesalen” huset også Norges første kjente “søndagsskole”, samlet første gang fastelavenssøndagen i 1844, etter at S.E. Svendsen hadde vært i England og mottatt impulser fra søndagsskolearbeidet der. Etter dette kom han hjem til Stavanger og talte med Stephan Due og fogd Schiøtz om saken. Og arbeidet ble igangsatt.

Skriv inn søkeord..