“hammerfest”

 – Litografert av Hans Christian Knudsen da han var i lære og praktiserte hos Prahls Officin i Bergen tidlig på 1830-tallet.

– den nøyaktige tekst under bildet sier : “Lith af Prahl Bergen   —–  Tegnet paa Steen af H.C. Knudsen”.

Skriv inn søkeord..