“stavanger fra søesiden”

– litografi av Hans Christian Knudsen, fra hans tid ved Prahls Litographiske Officin i Bergen, perioden 1829 – 1835.

stavanger fra søesiden3

“Stavanger fra Søesiden” – litografi etter tegning (etter maleri av H.L. Reusch).

 

Skriv inn søkeord..