“doppelt kjærlighed” : dikt av h.c. knudsen

 – Norges første misjonær til Afrika, Hans Christian Knudsen, besatt mange evner og hadde mange gode egenskaper. Også hans lyriske sans var fremtredende. Diktet nedenfor skrev han omkring tiden han var tilbake i Norge fra sin misjonær-tjeneste i Store Namaqualand (dagens sørlige Namibia) i 1848 og inngikk ekteskap med datter av presten i Mariakirken, Peter Christiansen og hustru Anna Rebekka Gørbitz, som tidligere hadde vært gift med Christian Joachim Mohn.

 

Doppelt Kjærlighed.

¤

For dine Fødder jeg mig kaster

Min Hyrde dyrebar og god,

Til denne kjære Plads jeg haster

Som om jeg længe den forlod

¤  

Du ved hva jeg har kjært paa Jorden

En Brudgom elsker jo sin Brud

Det er den Brud som mig er vorden

Fra Ungdoms Tid betroed af Gud

¤

Naar Hjertet henger fast ved hende

Ak brød jeg da min Hue med Dig ?

Vil du for Dit det ei erkjende,

Naar det om hendes slynger sig ?

¤

En from Maria vil hun være

Og gjemme Ordet fra din Mund,

Dog maa din Tieners Navn jeg bære

Din Tienerinde være hun !

¤

Skriv inn søkeord..