“ja, døden er en venlig gjest” : salme av h.c. knudsen : gjengitt i “kirkeklokken”

– «Aandelige sange for hjemmet, opbyggelige møder, feste, ungdomsforeninger, kvindeforeninger o.s.v.» udgivne af Birger Hall. Prest. Kristiania 1890.

– Hans Christian Knudsens salme er her nr. 591 av totalt 770 salmer i B. Halls salmebok “Kirkeklokken”.

s 523 salme 591s 524 salme 591

Skriv inn søkeord..