gården sigmundstad på fister i ryfylke : tegnet av h.c. knudsen

 

– på en av Knudsens reiser i Ryfylke, nærmere bestemt på Fister;

Skriv inn søkeord..