“stavanger fra landsiden”

– dette prospektet av Stavanger ved Breiavatnet finnes her som et litografi og som en skisse/tegning. Begge ble utført av Hans Christian Knudsen mellom 1832 og 1835, etter et maleri med samme tema utført av Hans Leganger Reusch vinteren 1832. Reusch og Knudsen var i en periode samtidige ved kaptein Prahls Lithographiske Officin i Marken i Bergen. Man kan gå ut fra at tegningen/skissen nederst på siden dannet grunnlaget for Knudsens derpå tegning på sten (litografiet).

– først vises litografiet, med tittel : “STAVANGER Fra Landsiden”, som i dag eies av advokat Cato Schiøtz. Dette er gjengitt på Borgerskolen med eiers tillatelse. Teksten under bildet lyder : “Malet efter Naturen af Reusch – Lith af Prahl – Tegnet af H C Knudsen”. Nederst på siden vises tegningen/skissen.

Skriv inn søkeord..