“guds kirke staar saa stø og fast” : misjonssalme av h.c. knudsen : gjengitt i “kirkeklokken”

– «Aandelige sange for hjemmet, opbyggelige møder, feste, ungdomsforeninger, kvindeforeninger o.s.v.» udgivne af Birger Hall. Prest. Kristiania 1890.

– Hans Christian Knudsens misjonssalme er her nr. 167 av totalt 770 salmer i B. Halls salmebok «Kirkeklokken».

s 171 h.c.knudsen hedningemission 167

Skriv inn søkeord..