“jeg vanked saalænge paa vidderne om..” : gjengitt i “kirkeklokken”

– “Aandelige sange for hjemmet, opbyggelige møder, feste, ungdomsforeninger, kvindeforeninger o.s.v.” udgivne af Birger Hall. Prest. Kristiania 1890.

– Hans Christian Knudsens salme har nr. 423 i Birger Halls salmebok.

s 3s 396

Skriv inn søkeord..