johannes brandtzæg

 

– leder av “Kina-misjonen”.

brandtzæg2– les mer om ham her :

Skriv inn søkeord..