misjonsinteressen i farsund og spind

– dette er et område på Norges “sørspiss” som har lange tradisjoner for misjonsvirksomhet; ikke minst knyttes dette til den påvirkning området fikk gjennom kontakt med Brødremenigheten eller herrnhuterne. Dette var det tilhengerne kaltes, etter den særegne bevegelsen med utgangspunkt i landsbyen Herrnhut i Sachsen;

– les derfor her om :

Skriv inn søkeord..