hedrum misjonsforening

– ble organisert på Danmark skole den 10. juni 1855 (og dermed langt fra blant de første steder i vårt land der folk sluttet seg sammen i forening for den store “rikssak. Den første formannen var Carl Christian Knudsen, lærer og kirkesanger 1853-1884 (fra kapitlet “Nyare tider” i boken fra 1960 : “Hedrum Kirke – kirke og menighet i 900 år).

Sogneprest Kjerulff har visselig gjort sitt til at misjonslaget kom i stand. At han var en varm misjonsvenn ser vi av at han sendte årlige personlige gaver til Misjonsselskapet i Stavanger lenge før Hedrum misjonsforening ble til, vanlig 2 spd. for året. Han står i gavelistene for misjonsselskapet alt fra 1847-48.

Kjerulff var således en av pionerene for misjonssaken i Hedrum. Larvik prosti var i det hele tatt tidlig ute med misjonsarbeid. Sandar misjonsforening er nevnt alt i 1846; Larvik og omegns misjonsforening ble i 1886 delt i to, en for Larvik og en for Brunlanes.

For året 1856-57 sendte Hedrum misjonsforening 20 spd. til misjonen. Og kirkesanger Knudsen sier i et følgeskriv : “For så vidt mulig å vekke interesse for misjonen og oppklare det samme mer og mer for folket, holdes møter snart i den ene, snart i den andre del av prestegjeldet, og overalt hvor man kommer, synes man  å spore levende deltakelse.

Skriv inn søkeord..