stavanger missionsforening (misjonsforening)

– dannet så tidlig som i 1826 og vel en av landets eldste, har en spesiell historie å se tilbake på; i tillegg fikk den en særegen posisjon ved at den dannet utgangspunkt for det som senere samlet seg som en kraft og ble det sentrale punkt for formingen av Det norske Missions-Selskab i 1842;

– les derfor mer om Stavanger missions-forening her :

 

Skriv inn søkeord..