lokalt misjonsarbeid i nasjonalt perspektiv

 

av professor Anders Bjarne Fossen; utdrag fra boken : “De som drog ut – Askøys Misjonærer 1920-2010”, Bergen 2010,

 

Gjennombruddet for den nyere misjonsvirksomheten kom med William Carey og baptistenes misjonsselskap som ble opprettet i 1792. I de følgende årene oppstod en rekke selskaper og tiltak av liknende art både i USA og Europa medregnet de nordiske landene.

En skjelner mellom to hovedformer av protestantisk misjon», nemlig kirkemi- on og selskapsmisjon. Den førstnevnte formen er særlig blitt drevet i USA og i frikirkene rundt om i verden ellers som en del av kirkens ordinære funksjoner. Selskapsmisjonen er den vanlige formen i Europa der misjonen drives av sær­skilte organisasjoner som står selvstendige overfor den institusjonelle kirke, men mange steder likevel i nært samarbeid med denne. I senere tid er imidlertid misjonsselskapene blitt inkorporert i kirken i mange europeiske land.

Statistisk sett har kristendommen vært i en viss tilbakegang i Europa og Xord-Amerika. Til gjengjeld har antallet kristne i Afrika, Asia og Sør-Amerika okt både absolutt og relativt, slik at prosentandelen kristne i verden på 1900- tallet har holdt seg nokså jevnt på rundt 33 prosent. Det vil si at det finnes over 2000 millioner i verden ved inngangen til 2000-tallet.

I dag kjenner vel de fleste til at misjonsvirksomheten er noe langt mer enn forkynnelse og forsøk på omvendelse av ikke-troende. Faktisk er-dette ofte sekundært. Det drives skoler fra enkle leseklasser til universiteter og medisinsk arbeid fra mobile klinikker til store hospitaler. Samtidig pågår det et viktig kul­turelt arbeid, ikke minst ved bibeloversettelser til 2000 språk og spredning av store mengder bibler og annen litteratur. Dessuten er misjonen involvert i nød­hjelp og utviklingsprogrammer, særlig i den fattigste del av verden. Oppgavene er altså mangfoldige for de mer enn 300 000 katolske og protestantiske misjo­nærer som er i virksomhet i dag.

Skriv inn søkeord..