“missionsselskabets forhold til den norske statskirke”

 

– hentet fra : “Festskrift til Det Norske Missionsselskabs Jubilæum 1892. Tilbageblik paa et halvt Aarhundredes Hedningemission”. Stavanger. Det Norske Missionsselskabs Forlag. 1892.

 

Kap. 4 : s. 95 – 107 :

 

Skriv inn søkeord..