jørgen wright cappelen som misjonsmann

– er å forstå som en foregangsmann, på flere måter, og som en katalysator for den voksende trang til å ny ut fra Norges grenser med evangeliet. Og siden han aldri fikk reise ut selv som misjonær, grunnet ulike omstendigheter, var det som bokhandler og forlagsmann han for ettertiden er mest kjent for; det kan du lese mer om her.

– men om rollen som misjonsmann kan du lese mer her :

Skriv inn søkeord..