indremisjons- og bedehusbevegelsen i norge

– var utvilsomt av stor betydning for vårt land, ut fra de fleste typer betraktninger; dette idet lekfolkets eget arbeid på siden av og i tillegg til den offisielle kirke på en slik måte fikk en form for organisatorisk rammeverk. Enkelte vil gjerne peke på at denne “strukturering” tappet lekfolket for indre kraft, mens andre igjen vil legge vekt på at dannelse av egne bygg og samlingssteder for det myndige lekfolk var helt nødvendig for å stille sterkere i den åndelige og kulturelle kamp og strid som midten av århundret innvarslet.

– ut fra denne introduksjon, les videre her om :

Skriv inn søkeord..