indremisjon og bedehus på ulike steder i norge

– virksomhet og i neste omgang oppføring av bedehus kan bevitnes forløpende i løpet av ti-årene fra 1840-tallet og fremover og over det ganske land; her var det de helt lokale krefter og ildsjeler som stod bak. Det samme initiativ og oppofrelse ser vi innen dissenter-samfunnene, virksomhet helt uavhengig av den tidligere enerådende evangelisk-lutherske statskirken; indremisjons-bevegelsen, derimot, drev sin aktivitet parallelt med og innenfor den utvidede ramme av statskirken.

Med i utgangspunktet små ressurser var innsatsen stor for bygging og vedlikehold av egne bygg der lekfolket kunne samles om Guds ord og bønn.

– les derfor her om :

Skriv inn søkeord..