sanger og salmer av erik venjum

– haugevennen og sogningen Erik Venjum var besjelet med en forfatter-åre og har etterlatt seg flere dype, åndelige sanger. Disse var i lange tider i bruk blant Hauges tilhengere. Her er samlet noen av dem, gjenfunnet i forskjellige salme- og sangbøker.

– se derfor videre her :

Skriv inn søkeord..