“johnsonske” prester

– om det skulle være mulig å sette en slik “merkelapp” på menneske- og preste-karakterer som “borgerskolen” velger å plassere i denne “kategori”, må det straks påpekes at vi her uten unntak taler om personer av en sterk individuell karakter, men som stod i samme kirkelige og evangeliske tradisjon som universitets-lærer og forkynner/forfatter Gisle Johnson ble en helt klar eksponent for fra de tidlige 1850-årene av;

– mot et slikt bakteppe, les her om :

Skriv inn søkeord..