“frimenigheden i stjørdalen”

 

– presentert av H.G. Heggtveit i bokverket : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie”. Andet Bind. Anden Afdeling. 1821 – 1850. Christiania 1912 – 1920.

 

– fra s. 760 :

Under den Lammerske Bevægelse nordenfjelds i 1858 blev der i Stjørdalen adskillig Røre;enkelte Nyvakte droges med og meldte sig ud af Statskirken.

Erik Trøite syntes ondt om disse, da de ingen Leder havde, og frygtede for, at de kunde komme ind paa Afveie, saa de led aandeligt Skibbrud. Af Hensyn til disse Unge meldte Trøite sig ogsaa ud, “mere for deres Skyld end af egen, indre Drift“.

Han befandt sig heller aldrig rigtig vel blandt de nye Venner, saameget mindre som hverken Haagen Raaen eller andre af hans mere fremtrædende kristelige Venner fulgte med ham.

“Frimenigheden i Stjørdalen opløstes allerede 1860; de allerfleste vendte tilbage til Statskirken igjen”

Skriv inn søkeord..