elias olsen kleven (kleiva) : presentert i norsk forfatter-lexikon 1814 – 1880

 

– på s. 288 :

Kleven (Kleiva), Elias Olsen, Privatlærer i Nærheden af Holmestrand, virkede i mange Aar som Lægprædikant omkring i Eker, Numedal, Sandsvær og Grevskaberne, hvor hans Sektlære navnlig vandt Indgang, men hvor den af ham vakte religiøse Bevægelse ogsaa hurtig døde hen omkring Midten af 70-Aarene.

Jfr. Dr. A. Chr. Bangs Stykke «Elias-Folket», et Billede af Norges nyeste Kirkehistorie, i Luthersk Kirketidende 3. Række, 111. 97— 104, særlig S. 100 fg.

Lutherske Christnes Begrædelse, Sorg og Klage-Raab over Religionsskiftningen. Tilstillet H. M. Kongen, Storthinhet (sic!), Regjeringsborgere og hvert Menneske ! ved En Røst af Sandheden. Holmestrand 1866. 8.
95 S. (Anm. i Drammens Blad 1868, No 209.)

Bekjendelses-Skrift. Holmestrand 1867. 8. 20 S.

Afskrifter vedkommende Religionssagen. Holmestrand 1868. 8.

Protest imod det nye katholsk-wexelske Kirke- og Skolevæsen. Holmestrand 1869. 8. 15 S.

Klage over Præsteskabets theologiske, politiske og juridiske Forbrydelser, det er : over Religionsomskiftningen, Kirkerevolutionen og hele den Omvæltning og Forstyrring af Guds Husholdning i Statskirken. (Indsendt til Storthinget af K. E. Lien m. fl.) Holmestrand 1870. 1 Bl. tospaltet 4.

I Busteruds Amtstidende 1867, No, 33 og 34 findes en Opsats af ham om hans religiøse Meninger og Polemik mod Statskirken.

 

Skriv inn søkeord..