haugianerbevegelsen

– som en av Norgeshistoriens mest betydningsfulle folke-rørelser, som vekket folket til delaktighet i det videre samfunn og som i den viktige omformingen av samfunnet i sosial, politisk og økonomisk henseende ble en drivkraft for den enkelte samfunnsborger og for det større fellesskap i bygd og by; det er Haugianerbevegelsen i et nøtteskall;

– allikevel, denne rørelse i folkedypet oppsto slett ikke i et vakum, men knyttet an både til den norske folkesjel/karakter og til rørelser/bevegelser blant vanlige mennesker i tider forut for Haugianer-vekkelsen fra omkring århundre-skiftet. Les for eksempel hva den norske historiker L.L. Daae skriver om dette helt til slutt i følgende skrift-utdrag :

– og les her videre om :

 

– les mer om haugianerne her :

– og les mer om personen Hans Nielsen Hauge her :

Skriv inn søkeord..