bøker/skrifter av hans nielsen hauge

– viser at Hauge selv var en flittig og på mange måter klar og god skribent; perioden da Hauge fremstod som forfatter – slutten av det attende århundrede – var en spesiell tid for trykke- og ytringsfriheten innen tvilling-rikene/-monarkiet. Ikke mange år tidligere – ved enden av det åttende decenniet av 1700-tallet, var det nær sagt skjedd en palass-revolusjon nede i Kjøbenhavn, der den syke kong Christian VIIs livlege Struensee aspirerte til overtagelse av den reelle statsmankt og hvilket også fikk betydning for synet på og praktisering av ytringsfrihet; slike forhold bar naturligvis preg av viktige begivenheter rundt om på det europeiske kontinent og utviklingen i Nord-Amerika; forholdet rundt trykke-/ytringsfrihet ved inngangen til det nittende århundrede kan du lese mer om her :

– men her kan du lese videre om Hans Nielsen Hauges skrifter og forfatterskap :

Skriv inn søkeord..