“betragtning over verdens daarlighed”

 

– forfattet i 5 Capitler og sammenskrevet i Korthed af en lidet forsøgt og mindre skriftlærd Dreng Hans Nielsen Houge paa Rolfsøen i Thunøe Sogn. Christiania 1796. Trykt hos Jens Ørbek Berg.

((Betragtning over Verdens Daarlighed. Chra. 1796. Bergen 1796. Kbhvn. 1799. Kbhvn. 1800. Kbhvn. 1801. Chr.sand 1804. I dette skrift meddeler Hauge sin «L ø b e b a n e».))

– i boken  : “Hans Nielsen Hauge og hans Samtid. En Monografie af A. Chr. Bang. Christiania. Forlagt af Jacob Dywad. 1874” – er notert følgende om de forskjellige opplag og utgivelsessteder : “80 S. 8. Kr.a. 1796 (J.Ø. Bergs Officin) – 2 Opl. ibd. 179? (J.Ø. Berg). – 3 Opl. Kbhvn. 1799 (J.R. Thiele). – 4 Opl. ibid. 1800 (Samme Tryk.) – 5 Opl. ibid. 1801 (P.H. Høeckes Enke). – 6 Opl. Kr.sand 1804 (G.A. Grøndahl). Anm. i Lærde Efterretninger 1797, No. 31”.

– LES BOKEN HER :

 

Skriv inn søkeord..