“de enfoldiges lære og afmægtiges styrke”

 

– Bergen 1798. Tr.hjem 1799. Kbhvn. 1801. Chr.sand 180-1. Kra. 1862. Kra 1883. Bergen 1923 (hvor er medtatt «Evan­geliske Levnets-Regler», «En Sandheds Bekiendelse», «Betragt­ning over Herrens Bøn», «En liden Sang»).

Skriv inn søkeord..