“den christelige lære”

 

–  forklaret over Epistlerne og Evangelierne. I—II. Kbhvn. 1800. Kbhvn. 1801. Chra. 1836. Tønsberg 1857.

Den Christelige Lære, forklaret over Epistlerne og Evangelierne, som indeholder korte Grunde over deres Merkværdighed, der overbeviser de hykkelske Bekjendere med de Vantroe, som falsk troede sig ved Guds Naade i Christo, og lærer hvorledes den annammes af de oprigtig troende Jesu Eftefølgere.

Forfattet af den i sig selv ringe Bonde-Søn Hans Nielsen Hauge, i Thunøe Sogn i Aggershuus Stift i Norge. Første Deel, fra Advent til Trinitatis. – Anden Deel, fra Trinitatis til Advent. Trykt hos H.L.S. Winding, paa Forfatterens eget Forlag, Kiöbenhavn 1800.

Skriv inn søkeord..