– anne halvorsdatter

 

– fra Hauges bok : “Om religiøse Følelser og deres Værd”;

 

– s. 144 – 147 :s144s145s146s147

Skriv inn søkeord..