– jens hansen

 

– fra Hauges bok : “Om religiøse Følelser og deres Værd”;

– les H.G. Heggtveits presentasjon av Jens Hansen her :

 

– s. 147 – 149 :s147s148s149

Skriv inn søkeord..